SPOTKANIA

Opus Dei organizuje w wielu miejscach Polski comiesięczne dni skupienia. To kilkugodzinne spotkanie poświęcone wyłącznie na modlitwę osobistą i rozważania tematów dotyczących życia chrześcijańskiego. Rozważania prowadzi kapłan, świeccy pomagają w organizacji wydarzenia. W trakcie można skorzystać również ze spowiedzi. Spotkania formacyjne udzielane są w ośrodkach Opus Dei i w innych miejscach, uznanych za odpowiednie. Na przykład dzień skupienia – w kościele parafialnym za zgodą księdza proboszcza; krąg lub pogadanka może się odbyć w domu któregoś z uczestników itp.

 

– Formacja dla panów

Prace duszpasterskie prowadzone są oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Poszczególne ośrodki Opus Dei zajmujące się formacją religijną zwracają się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn w formie właściwej dla danej płci. Umożliwia to dopasowanie duchowej opieki do odrębnych potrzeb kobiet i mężczyzn. Ten podział dotyczy wyłącznie ośrodków Opus Dei i pracy prowadzonej przez te podmioty. W praktyce oznacza to osobne dni skupienia, rekolekcje czy pogadanki. Oczywiście prowadzone są inne aktywności w których udział biorą całe rodziny, znajomi i przyjaciele.

 

Spotkania dla mężczyzn:

 

Print Friendly, PDF & Email