SPOTKANIA

Opus Dei organizuje w wielu miejscach Polski comiesięczne dni skupienia. To kilkugodzinne spotkanie poświęcone wyłącznie na modlitwę osobistą i rozważania tematów dotyczących życia chrześcijańskiego. Rozważania prowadzi kapłan, świeccy pomagają w organizacji wydarzenia. W trakcie można skorzystać również ze spowiedzi. Spotkania formacyjne udzielane są w ośrodkach Opus Dei i w innych miejscach, uznanych za odpowiednie. Na przykład dzień skupienia – w kościele parafialnym za zgodą księdza proboszcza; krąg lub pogadanka może się odbyć w domu któregoś z uczestników itp.

Print Friendly, PDF & Email