SPOTKANIA

Opus Dei organizuje w wielu miejscach Polski comiesięczne dni skupienia. To kilkugodzinne spotkanie poświęcone wyłącznie na modlitwę osobistą i rozważania tematów dotyczących życia chrześcijańskiego. Rozważania prowadzi kapłan, świeccy pomagają w organizacji wydarzenia. W trakcie można skorzystać również ze spowiedzi. Spotkania formacyjne udzielane są w ośrodkach Opus Dei i w innych miejscach, uznanych za odpowiednie. Na przykład dzień skupienia – w kościele parafialnym za zgodą księdza proboszcza; krąg lub pogadanka może się odbyć w domu któregoś z uczestników itp.

Dzień skupienia

W Opus Dei podczas dnia skupienia dla dorosłych uczestnicy wysłuchują zazwyczaj dwóch nauk księdza (w kaplicy lub w kościele), słuchają czytanego na głos fragmentu książki duchowej, dokonują osobistego rachunku sumienia i przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Podczas dnia skupienia (w rzeczywistości trwającego ok. 2 h) można też przystąpić do sakramentu spowiedzi.

 

Miejsca letniskowe w 2023

Spotkania dla mężczyzn:

Print Friendly, PDF & Email