Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego przypominającą ludziom wartość osobistego dążenia do świętości poprzez wypełniania swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych. Powstało w 1928 roku w Madrycie. Założyciel Opus Dei – święty Josemaria Escrivá  został kanonizowany w 2002 roku w Rzymie w obecności Jana Pawła II.

Opus Dei – z łac. Dzieło Boże jest „wielką katechezą” – tak powtarzał św. Josemaria Escriva. Wszelkie inicjatywy apostolskie – np. rekolekcje, dni skupienia, osobiste kierownictwo duchowe – mają pomagać ludziom w poszukiwaniu Chrystusa, spójnym życiu chrześcijańskim i dzieleniu się radością Ewangelii. Opus Dei rozpoczęło działalność w Polsce w 1989 roku. Główna siedziba jest w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 43.

 

Chcesz się skontaktować z Opus Dei? Odwiedź najbliższy ośrodek (adresy)

Opus Dei pomaga: 

* umacniać wiarę i autentycznie nią żyć,

* nabyć w swoim życiu głęboką pobożność,

* traktować Boga jak Ojca, a Chrystusa jak Przyjaciela,

* dobrze poznać doktrynę wiary i moralność katolicką,

* prowadzić walkę duchową 

* łączyć życie modlitwy z intensywną pracą zawodową, 

* uświęcać pracę, uświęcać siebie w pracy i uświęcać innych poprzez pracę,

* cierpliwie kochać tych, którzy nas otaczają szanując ich prawo do własnych poglądów i wolności,

* z naturalnością dawać świadectwo chrześcijańskiego życia w każdych okolicznościach,

 

Jak pomagamy uczestnikom? Co oferujemy?

• cotygodniowe kręgi (lekcje doktrynalne i ascetyczne),

• comiesięczne dni skupienia (kilka godzin spędzonych na osobistej modlitwie),

• coroczne kilkudniowe rekolekcje,

• indywidualne towarzyszenie duchowe.

 

Opus Dei zapewnia swoim wiernym (osobom z powołaniem do Opus Dei i współpracownikom) opiekę duszpasterską i formację, która pomaga im spełniać osobistą misję w świecie. Proponuje także formację tym, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiary. Opus Dei prowadzi katechezę dla ludzi w każdym wieku, dostosowując formę i środki do potrzeb wiernych.

Zajęcia prowadzone przez Opus Dei przekazują nauczanie zawarte w Ewangelii i w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz pomagają wcielać je w życie. Spotkania formacyjne, prowadzone oddzielnie dla mężczyzn i dla kobiet, organizowane są o takich godzinach i w takich miejscach, żeby można je było pogodzić z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi uczestników.

Czytaj więcej:

Ośrodki Opus Dei

Ośrodek Opus Dei to miejsce w którym prowadzi się duszpasterstwo i pomaga formowaniu zainteresowanych osób poprzez regularne wydarzenia jak np. pogadanki, dni skupienia, zjazdy itp. Część ośrodków prowadzi także pracę ukierunkowaną pod wybranych uczestników – np. zajęcia dla młodzieży, akademik dla studentów czy inną aktywność społeczną.

Ośrodki Opus Dei są finansowane przez członków Opus Dei i osoby uczestniczące w duszpasterstwie oraz z pomocą darowizn i dostępnych środków publicznych w zakresie działań prospołecznych (zajęcia z młodzieżą, projekty społeczne i edukacyjne itp.).

Przekaż ofiarę dla Opus Dei: wpłaty >>>

Opus Dei w liczbach:

  • ponad 600 wiernych Prałatury Opus Dei (kobiet i mężczyzn)
  • kilka tysięcy współpracowniczek i współpracowników
  • kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają lub miały styczność z formacją Opus Dei w Polsce
  • ponad 300 tys. sprzedanych egzemplarzy książek św. Josemarii
  • 14 ośrodków formacyjnych
  • kilkaset spotkań formacyjnych (dni skupienia, kręgów) w każdym miesiącu
  • ponad 15 księży z Prałatury Opus Dei
  • dziesiątki inicjatyw apostolskich, podejmowanych przez osoby związane z Dziełem
Print Friendly, PDF & Email