Opus Dei pozwala zainteresowanym zostać współpracownikami (hiszp. cooperadores).

Współpracownicy to mężczyźni i kobiety, którzy nie będąc członkami Opus Dei, wspomagają na różne sposoby jego apostolstwa.

Współpracownicy mogą pomagać w tych inicjatywach przede wszystkim: modlitwą, swoją pracą, pomocą ekonomiczną. 

Otrzymują dobra duchowe przyznane przez Kościół tym, którzy współpracują z Opus Dei: mogą otrzymać niektóre odpusty, w pewnych określonych dniach roku, spełniając wymagania ustanowione przez Kościół i odnawiając, przez pobożność, swoje obowiązki jako współpracowników.

Od Prałatury otrzymują również pomoc duchową, jaką jest modlitwa wszystkich wiernych w ich intencji oraz możliwość uczestnictwa, jeżeli tego sobie życzą, w rekolekcjach, kręgach lub innych środkach formacji.

Aby być współpracownikiem, nie jest wymagane szczególne powołanie. Zwykle współpracownicy wywodzą się z krewnych, przyjaciół, kolegów i sąsiadów wiernych Opus Dei albo też z tych, którzy modlą się do Św. Josemarii, uczestniczą w pracach apostolskich prałatury albo w końcu doceniają pomoc w wymiarze osobistym i społecznym.

Czy wiesz, że:

Współpracownikami Opus Dei są osoby, mężczyźni i kobiety, wszystkich ras, kultur i religii: katolicy i niekatolicy, chrześcijanie i niechrześcijanie, a także osoby niewierzące.

Opus Dei w liczbach:

  • ponad 600 wiernych Prałatury Opus Dei (kobiet i mężczyzn)
  • kilka tysięcy współpracowniczek i współpracowników
  • kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają lub miały styczność z Opus Dei w Polsce
  • ponad 300 tys. sprzedanych egzemplarzy książek św. Josemarii
  • 14 ośrodków formacyjnych
  • kilkaset spotkań formacyjnych (dni skupienia, kręgów) w każdym miesiącu
  • ponad 15 księży z Prałatury Opus Dei
  • dziesiątki inicjatyw apostolskich, podejmowanych przez osoby związane z Dziełem
Print Friendly, PDF & Email