Opus Dei zapewnia swoim wiernym (osobom z powołaniem do Opus Dei i współpracownikom) opiekę duszpasterską i formację, która pomaga im spełniać osobistą misję w świecie. Proponuje także formację tym, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiary. Opus Dei prowadzi katechezę dla ludzi w każdym wieku, dostosowując formę i środki do potrzeb wiernych.

Zajęcia prowadzone przez Opus Dei przekazują nauczanie zawarte w Ewangelii i w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz pomagają wcielać je w życie. Spotkania formacyjne, prowadzone oddzielnie dla mężczyzn i dla kobiet, organizowane są o takich godzinach i w takich miejscach, żeby można je było pogodzić z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi uczestników.

Print Friendly, PDF & Email